• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

sobota, 02 listopad 2013 14:04

Myczkowce

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

 

Myczkowce to miejscowość ulokowana na wysokości 360 m n.p.m., która leży poniżej zapory wodnej Jeziora Myczkowieckiego, spiętrzającego wody rzeki San, pozostająca w cieniu popularnych ośrodków turystyczno-rekreacyjnych, które znajdują się blisko Jeziora Solińskiego. Dotrzeć do Myczkowiec można od strony Sanoka przez Uherce lub od strony Soliny przez Bóbrkę wzdłuż Jeziora Myczkowieckiego.

Nazwa Myczkowce wywodzi się od imienia Myczko, które w języku polskim brzmi Mikołaj.

Tę miejscowość założyli książęta ruscy przed rokiem 1340, o czym świadczą pozostałości fos i wałów na przewężeniu zakola Sanu. W dokumentach wspomina się o niej od 1376 roku. W XV wieku Myczkowce należały do rodziny Kmitów z Sobienia, a następnie do Stadnickich. Kolejnymi właścicielami w XVII wieku byli Zielińscy, a w XIX wieku Bocheńscy, później Złoccy i Żurawscy. Wieś kierowała się prawem wołoskim od XVI wieku. Podczas napadu UPA 3 października 1945 roku spłonął myczkowiecki dwór, gorzelnia i część wsi. W wyniku napaści zginęło jedenastu Polaków. Budowę zapory w Myczkowcach i elektrowni rozpoczęto w 1923 roku, następnie ją przerwano, m.in. z powodu wybuchu II wojny światowej, po czym powrócono do prac w 1956 roku, by w końcu je zakończyć w 1962 roku.

W Myczkowcach mieszkali zarówno Polacy jak i Ukraińcy. Nie brakowało też rodzin żydowskich. W roku 1921 w liczącej 639 mieszkańców miejscowości doliczono się 352 grekokatolików, 238 katolików i 49 osób wyznania mojżeszowego. Żydów eksterminowano w czasie trwania okupacji niemieckiej, a mieszkańców ukraińskiego rodowodu wysiedlono w latach 1945-1947.

W Myczkowcach istniała cerkiew pod wezwaniem świętego Jerzego z 1911 roku (o wcześniejszej wspominano już w pismach z 1530 roku). Murowana, wybudowana na planie krzyża greckiego z centralną kopułą, od 1979 roku służy wiernym jako kościół rzymskokatolicki. Murowana kaplica greckokatolicka z 1858 roku uległa zniszczeniu. Zachowały się za to ruiny spichlerza dworskiego z czterokolumnowym portykiem, wykonanym z kamienia w XIX wieku. Stanowią jedyny ślad po dawnym kompleksie budynków dworskich. Pozostałości ocalałej dolnej części murów w 1997 roku wykorzystano jako materiał do budowy murku wokół kościoła.

Myczkowce choć niepozorne, mają do zaoferowania kilka ośrodków wypoczynkowych m.in. "Energetyk", "Panorama", "Bieszczady", "Ruch", harcerską bazę "Berdo" i  okazały ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny "Caritas" Diecezji Rzeszowskiej, gdzie organizuje się turnusy wakacyjne dla biednych oraz niepełnosprawnych dzieci. Na terenie placówki, która dysponuje własną ujeżdżalnią koni i mini-zoo, można podziwiać plenerową ekspozycję modeli drewnianych kościołów i cerkwi. Ponadto znajdują się tutaj pola campingowe (znane "Ustronie") i namiotowe, miejsca rekreacyjno-sportowe, restauracje, kioski, sklepy.

W południowej części Myczkowiec, około 1 km od centrum miejscowości, przy dawnym korycie Sanu, można zobaczyć ściankę skalną, pokrytą karłowatą roślinnością naskalną, stanowiąca wychodnię dla piaskowców i łupków, która jest jednym z pomników przyrody. Ma około 600 m długości i 50-60 m wysokości. W rejonie ściany skalnej możliwe jest plażowanie. Nie są wskazane za to kąpiele w Jeziorze Myczkowieckim ze względu na znaczne wahania poziomu wody i nieprzyjazne, błotniste brzegi jeziora. Brak kąpielisk wynagradza możliwość popływania rowerem wodnym bądź kajakiem.

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następujących książek:

Darmochwał T., Bieszczady. Przewodnik, Białystok 1998;

Kryciński S., Gąsiorowski A., Olszański T.A., Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, Pruszków 2009

Mendelowski S. (red.), Gmina Solina, Krosno 2005;

Luboński P. (oprac.), Bieszczady. Przewodnik, Olszanica 1988;

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F. (red.), Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa 1982

 DSC02701

Dom w Myczkowcach

DSC02690

Tablica  Ekomuzeum

DSC01584

Kościół w Myczkowcach - dawna cerkiew greckokatolicka pw. św Jury

DSC01989

Zalew Myczkowiecki

DSC01999

Zalew Myczkowiecki i Góra Jawor

Jak dojechać

 Baza Noclegowa

 

Nad Bieszczadzkie Jeziora (dla zmotoryzowanych)

Myczkowce ORW „Caritas” – Myczkowce (zapora) – Jezioro Myczkowieckie – Bóbrka – Solina (elektrownia) – Solina (zapora) – Solina Jawor – Bóbrka – Orelec – Uherce Mineralne – Podkamionka – Zwierzyń – Myczkowce ORW „Caritas” . Długość trasy ok. 30 km.

Myczkowce nazywane są Bieszczdzką Stolicą Nordic Walking. wytyczono w Myczkowcach oraz w Zwierzyniu, Bóbrce i Uhercach 18 tras do uprawiania wspomnianej dyscypliny sportu.

Do ostańca zwanego Kamieniem Leskim

Myczkowce ORW „Caritas”– most na rzece Olszance – Podkamionka – zielony spacerowy szlak do Kostrynia – Glinne – pomnik przyrody nieożywionej Kamień Leski – szlak zielony do Leśnictwa Szkółkarskiego Kostryń – zejście niebieską dróżką do Zwierzynia – Podkamionka - Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 8 km, czas przejścia: 2,4 godz.

Tropami wilków w paśmie Żukowa

Myczkowce ORW „Caritas”– rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach” – Uherce Mineralne – Lachawa – Żuków – grzbiet Żukowa – Żuków 500 m n.p.m. – Orelec – Wierchy – ostaniec skalny Kamienne Serce Macochy – Mikołajec - Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 16 km, czas przejścia: 6,5 godz.

Do rezerwatu „Przełom Sanu pod Zwierzyniem

Myczkowce ORW „Caritas”– pomnik przyrody nieożywionej Skała Myczkowiecka – Myczkowce (zapora) – grzbiet Grodziska – rezerwat – elektrownia w Zwierzyniu – źródełko w Zwierzyniu – Zwierzyń - Podkamionka - Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: 8,5 km, czas przejścia: 3,5 godz.

Z Podkamionki w lasy masywu Czulni

Myczkowce ORW „Caritas” – Podkamionka – Zwierzyń (bunkier) szkółki leśne pod Czulnią - miejsce widokowe pod Czulnią – Czulnia 615 m n.p.m. – punkt widokowy nad Zwierzyniem - Zwierzyń - Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: 7 km, czas przejścia: 3 godz.

Tropami rysia w pasmach Kozińca i Żukowa

Myczkowce ORW „Caritas” – Koziniec – leśnictwo szkółkarskie Orelec – Rubeń – Orelec – pasmo Żukowa – Zajazd nad Stawami – Orelec – ostaniec skalny Kamienne Serce Macochy – stanowisko olszy zielonej na Michałowcu – hodowla strusi – Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 19 km, czas przejścia: 7 godz.

Do kamiennego „Serca Macochy”

Myczkowce ORW „Caritas”– platforma widokowa – pomnik przyrody Skała Myczkowiecka – Myczkowce – zielona ścieżka – stanowisko olszy zielonej – ostaniec skalny Kamienne Serce Macochy – żółty szlak spacerowy – Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 8,5 km, czas przejścia: 3,5 godz

Śladami Bieszczadzkich zbójów do Orelca

Myczkowce OWR „Caritas” – platforma widokowa – żółtym szlakiem przez Mikołajec - ostaniec skalny Kamienne Serce Macochy – zejście niebieskim szlakiem do Orelca – pracownia Miodostyna – rzeźba bieszczadzkiego zbójnika Tołhaja – żółty szlak na Wierchy - - stanowisko olszy zielonej na Michałowcu – Myczkowce - pomnik przyrody Skała Myczkowiecka – Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 12 km, czas przejścia: 4 godz.

Wokół myczkowieckich skałek

Myczkowce OWR „Caritas” – czerwona ścieżka spacerowa - pomnik przyrody Skała Myczkowiecka - platforma widokowa – miejsce widokowe (Krzyż) – zejście u podnóża pomnika przyrody Skała Myczkowiecka - droga wzdłuż Sanu obok oczyszczalni i brodu na Sanie – betonowe płyty na Sanie – polana droga w kierunku pomnika przyrody Skała Myczkowiecka - Myczkowce OWR „Caritas”. Długość trasy: ok. 3 km, czas przejścia: 1,5 godz.

Śladami Bobrów do Uherzec Mineralnych

Myczkowce OWR „Caritas” – rezerwat przyrody Bobry w Uhercach- Uherce Mineralne – cmentarz wojenny – kościół w Uhercach - pomnik przyrody wodospad na rzece Olszance – cmentarz z I Wojny Światowej – zakład karny w Uhercach Mineralnych – Dom Ubogich – szlak żółty – kapliczki – żeremia – Podkamionka – most na rzece Olszance – Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 85 km, czas przejścia: 3,5 godz.

Do skałek ukrytych w Zwierzynieckim lesie

Myczkowce ORW „Caritas”– most na rzece Olszance – Podkamionka – zielonym szlakiem spacerowym do Kostrynia – wejście na żółty szlak spacerowy – Zwierzyń – bunkier – Podkamionka – Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 4,5 km, czas przejścia: 2,5 godz.

 

Do rezerwatu krajobrazowego Koziniec

Myczkowce ORW „Caritas” – platforma widokowa – żółty szlak – Mikołajec – Kamienne Serce Macochy – Leśnictwo szkółkarskie Orelec – Wierchy – zielona ścieżka przyrodnicza – punkt widokowy na Kozińcu – rezerwat Koziniec – Myczkowce – zapora – Myczkowce – Skała Myczkowiecka – Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 12 km, czas przejścia: 4 godz.

Wokół Jeziora Myczkowieckiego do Soliny

Myczkowce ORW „Caritas”– Dolina Bereźniczki – Kwaśnica – baza ZHP Berdo – Zabrodzie – Solina – Most na Sanie – pomnik powstania leskiego – Bóbrka groble stawów – zatoka – droga do Myczkowiec - Myczkowce ORW „Caritas”. Długość trasy: ok. 14 km, czas przejścia: 7 godz.

 

Trasy Rowerowe

 

Ciekawe miejsca

 

Zabytki

 

 Cerkwie, Kościoły i Cmentarze

 

Informator

 

Czytany 5185 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 grudzień 2013 21:13
piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Więcej w tej kategorii: « Myczków Górzanka »
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384