• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia (30)

piątek, 26 wrzesień 2014 07:07

Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking w Polańczyku

Napisane przez

12 października 2014 r. w niedzielę w Polańczyku nad Soliną (woj. podkarpackie) odbędzie się długo wyczekiwany Puchar Województwa Podkarpackiego w Nordic Walking.

NW Polanczyk

Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej imprezie rekreacyjno – sportowej dla całych rodzin! W zawodach mogą wziąć udział wszyscy. Będzie to okazja do poznania wspaniałych ludzi, pasjonatów Nordic Walking z całej Polski. Do udziału zachęcamy całe rodziny, może to być świetna okazja do wyjątkowego wspólnego spaceru.

Organizatorem jest Polska Federacja Nordic Walking, Gminny Ośrodek Kultury w Polańczyku, Towarzystwo Przyjaciół Polańczyka oraz Agencja Turystyczna Subcarpathia. Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

W zawodach może wziąć udział każdy. Przygotowano 36 kategorii wiekowych czyli aż 108 pucharów! Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy odlewany medal oraz atrakcyjne upominki. Trasa zawodów będzie przebiegała na terenach Polańczyka.

Zawodowi zawodnicy będą przemierzać trasę o długości 10 km. Organizator zapewnia chipowy pomiar czasu. Pozostali zawodnicy, w tym oczywiście amatorzy będą mieli do wyboru trasę 10 lub 5 km. Przed rozpoczęciem zawodów odbędą się zajęcia z instruktorami, pokaz prawidłowego chodzenia z kijami i indywidualne porady.

Jeśli ktoś kto chciałby wziąć udział w zawodach nie posiada własnych kijów, będzie mógł wypożyczyć sprzęt na miejscu!

W trakcie trwania imprezy będzie istniała możliwość zarejestrowania się jako potencjalny Dawca Szpiku Kostnego. Informacje na ten temat: www.dkms.pl

UWAGA! Aby wziąć udział należy się wcześniej zapisać. Można to uczynić już teraz rejestrując się na specjalnej stronie internetowej uruchomionej przez PFNW:

Dystans 5km
http://elektronicznezapisy.pl/events/1498/starts/new

Dystans 10km
http://elektronicznezapisy.pl/events/1499/starts/new

Zapisy trwają także w Gminnym Ośrodku Kultury w Polańczyku.

Przy zapisie należy wpłacić opłatę startową wynoszącą 10 zł. W tej cenie każdy otrzymuje: medal, nr startowy, zestaw pamiątek, posiłek regeneracyjny oraz wodę.

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów. Opłata startowa wynosić będzie wówczas 20 zł.

Dzieci biorą udział w zawodach w swojej kategorii BEZ OPŁAT.

Pełen regulamin zawodów dostępny na internetowych stronach rejestracyjnych i stronach organizatorów oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Polańczyku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Pucharu Województwa Podkarpackiego w Urzędzie Marszałkowskim: Rafał Jasiński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 17 747 68 26, tel. kom. 723 700 726

trasa - Polanczyk 2014

REGULAMIN
PUCHARU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NORDIC WALKING 2014
I. CEL
1. Nordic Walking jako forma spędzania wolnego czasu i integracji osób w różnym wieku.
2. Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków dzięki
Nordic Walking,
3. Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn w ramach
cyklu Pucharu Województwa Podkarpackiego Nordic Walking 2014.
II. TERMINY ZAWODÓW
· 12.10.2014 - Polańczyk
III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
10:00 – 11:30 Rejestracja zawodników
11:30 – 11:50 Otwarcie imprezy, pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking, rozgrzewka
12:00 Start na dystansie 10km i 5km.
14:00 Zamknięcie trasy zawodów
14.30 Dekoracje
Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.
Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące
danych zawodów będą umieszczane na stronie www.pfnw.eu oraz w biurze zawodów i na
stronach organizatorów.
IV. ORGANIZATORZY:
1. Organizatorzy:
Polska Federacja Nordic Walking
Gmina Solina
V. DYSTANSE
1. Uczestnicy startują na 2 dystansach: 5 km i 10 km.
VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA
1. Możliwe są dwie formy zgłoszenia się do zawodów:
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www . pfnw.eu – Rejestracja elektroniczna zostaje zamknięta na dwa dni przed
zawodami (tj. piątek 15:00). Rejestracja osobista w Biurze Pucharu w dniu zawodów: 9.00 -11.30.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na
własną odpowiedzialność wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocji Pucharu
Województwa Podkarpackiego Nordic Walking 2014 na zdjęciach i filmach wykonanych podczas
imprezy.
3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Pucharu Województwa Podkarpackiego
Nordic Walking.
4. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne i w zależności sposobu zgłoszenia wynosi odpowiednio:
 10 zł - opłata przez internet na 2 dni przed datą zawodów.
 20 zł – w dniu zawodów.
 bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia.
5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie
przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na dwa dni
przed datą zawodów (tj. do piątku do godz. 15:00), według stawek i reguł z punktu 4. na konto
organizatora.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej
opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.
7. W przypadku opłaty w formie przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód
wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenie jest nieważne.
8. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:
Polska Federacja Nordic Walking
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk.
Bank ING
PL 58 1050 1764 1000 0023 5511 5458
z dopiskiem „Puchar Podkarpacia 2014”
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu
bankowego wpisowego z winy poczty / banku.
11. Opłata startowa obejmuje: numer startowy + 4 agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu,
upominki gospodarzy imprez, posiłek regeneracyjny.
12. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i chipów będą odbywały się w
Biurze Zawodów w dniu imprezy.
VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym
systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.
3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują na dystansie 5 km.
Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do marszu Nordic Walking.
Osoby te są klasyfikowane w osobnej kategorii bez podziału na wiek i rodzaj niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami.
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem, a osoby
niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w Biurze Zawodów.
5. Osoby startujące w zawodach zobowiązane są posiadać zaświadczenie od lekarza o braku
przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz podpisać w biurze zawodów stosowne oświadczenie o
braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach NW. W szczególnych przypadkach
wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie
zawodów jest ostateczna.
6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów
prawnych na udział w imprezie - ZAŁĄCZNIK NR 1.
7. W zawodach Pucharu Województwa Podkarpackiego Nordic Walking 2014 mogą brać udział
obywatele wszystkich krajów świata.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych.
Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika
zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie
podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij
jednoczęściowy.
9. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek
sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów
startowych.
10. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 30 szt. Kaucja
zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 50 zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem.
Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów
oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
11. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki,
aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
12. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad:
o przynależności do danej kategorii wiekowej decydują rok urodzenia.
13. Uczestnicy zostaną sklasyfikowani następujących kategoriach wiekowych:
Dystans 5 km
kategoria wiekowa Lat
K / M Dzieci do 13
K / M Junior 14 – 17
K / M 18-29 18 – 29
K / M 30-39 30 – 39
K / M 40-44 40 – 44
K / M 45-49 45 – 49
K / M 50-54 50 – 54
K / M 55-59 55 – 59
K / M 60-64 60 – 64
K / M 65-69 65 – 69
K / M 70+ . 70 i więcej
K / M Niepełnosprawni open
Dystans 10 km
kategoria wiekowa Lat
K / M 18-29 18 – 29
K / M 30-39 30 – 39
K / M 40-49 40 – 49
K / M 50-59 50 – 59
K / M 60-69 60 – 69
K / M 70+ . 70 i więcej
14. W obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według w/w kategorii wiekowych.
15. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą
marszu w tym czasie zobowiązani są do przerwania marszu i nie będą klasyfikowani. Organizator
może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
VIII. WYRÓŻNIENIA I UPOMINKI
1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór okolicznościowych upominków odbędzie się w dniu
zawodów.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie
otrzymują medale.
3. Zdobywcy miejsc I -III w zawodach na dystansach 5 i 10 km w kategoriach otrzymają
okolicznościowe upominki lub puchary.
4. Upominki niespodzianki są losowane wśród zawodników startujących w zawodach i wydawane
za okazaniem numeru startowego. W przypadku braku odbiorcy nagroda zostanie rozlosowana
ponownie. Numerek, który został raz wylosowany nie bierze udziału w kolejnym losowaniu.
5. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z numerem startowym. Po tym terminie
upominki przepadają.
IX. TRASA
1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika,
powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW
oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking
zawartych - ZAŁĄCZNIK NR 2.
3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
4. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą.
5. Punkty odświeżania będą wyposażone w wodę.
X. SZATNIE I DEPOZYT
1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt
można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika
numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej
osobie.
3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni ( np. namiot
bądź inne pomieszczenie)
XI. UBEZPIECZENIE
1. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
3. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z zawodów będą przyjmowane do 30 min po
opuszczeniu trasy przez ostatniego zawodnika.
4. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do numeru
startowego. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją
5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody,
jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
6. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PFNW oraz niniejszy regulamin.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego
zawodów.

wtorek, 16 wrzesień 2014 07:38

XX Regaty Ekologiczne o Puchar Wójta Gminy Solina

Napisane przez

20 września 2014 roku odbędą się XX Regaty Ekologiczne o Puchar Wójta Gminy Solina. Zapisy uczestników od godziny 8:00 do 9:00. Rozpoczęcie regat o godzinie 9:00. Szczegóły na plakacie.

 

regaty2014

czwartek, 28 sierpień 2014 08:21

Dożynki Gminne w Polańczyku

Napisane przez

W najbliższą niedzielę, 31 sierpnia 2014 roku przy świetlicy wiejskiej w Polańczyku odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.00 Mszą Dożynkową w Sanktuarium MBPM. Szczegóły na plakacie.

 

dozyn pol

czwartek, 21 sierpień 2014 07:09

III Bieszczadzki Sabat Czarownic

Napisane przez

Zapraszamy na II już Bieszczadzki Sabat Czarownic, który odbędzie się w najbliższy weekend w Zakapiorku w Polańczyku. Podczas imprezy prawdziwie magiczne konkurencje. Sabat poprowadzi Michał Bąk przy muzyce Michała & Grześka oraz zespołu Wilcze Echa.

Serdecznie zapraszamy!

sabat czarownic polanczyk 2014

czwartek, 21 sierpień 2014 06:49

Otwarcie Amfiteatru w Polańczyku

Napisane przez

Już w najbliższy weekend, 23 i 24 sierpnia 2014 roku, w Polańczyku odbędzie się uroczyste otwarcie Amfiteatru. W sobotę impreza rozpocznie się o godzinie 14.00, zaś w niedzielę o godzinie 15.00. Będzie można zobaczyć występy zespołów ludowych i folkowych z Polski, Słowacji i Ukrainy, skosztować dań regionalnych oraz podziwiać wyroby regionalnych rękodzielników.

amfi2014

czwartek, 14 sierpień 2014 07:27

Festiwal Sportów Wodnych w Polańczyku

Napisane przez

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na XII Memoriał Edwarda Sądeckiego w Windsurfingu Edi Cup i jednocześnie X Festiwal Sportów Wodnych, który odbędzie się w dniach 15-17.08.2014 r.

edi-cup-plakat

Impreza ta odbywa się cyklicznie od kilku lat. Organizowana jest w okresie wakacji, na terenie bazy KU AZS na Wyspie w Polańczyku. Popularny Edi był wieloletnim prezesem naszego Klubu, prekursorem żeglarstwa deskowego na Podkarpaciu oraz założycielem bazy żeglarskiej AZS nad Jeziorem Solińskim. Był organizatorem sportowym i człowiekiem o niespotykanym poczuciu humoru a nade wszystko przyjacielem i nauczycielem.

Równocześnie z Edi Cup, przy współpracy z Zarządem Głównym AZS odbywa się Festiwal Sportów Wodnych. Naszej imprezie oprócz rywalizacji sportowej towarzyszy wiele atrakcji. W programie można znaleźć: regaty windsurfingowe z jednym biegiem memoriałowym- zawodnicy startują w przebraniach, regaty Omeg, regaty jachtów typu DZ na wiosłach, wyścig kajaków na wesoło, mecz piłki wodnej „Wyspa kontra Reszta Świata”, koncert zespołu DUSZA WE MGLE, wieczorne ognisko żeglarskie z konkursem karaoke, całość zakończona TEATREM OGNIA. Ranga regat wzrasta z każdą edycją.

zd edi 2

zd edi 3

Wymagane dobry humor i zapał do niesamowitej zabawy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 508 235 552 MUSISZ TU BYĆ!!!

www.azs.univ.rzeszow.pl

dzień I (piątek)

rozpoczęcie godz. 18.30

- wieczór karaoke piosenki wodnej i żeglarskiej, połączony z ogniskiem żeglarskim

dzień II(sobota) weryfikacja 16.08.2014r godz. 9.30 baza KU AZS UR, zapoznanie z trasą, odprawa techniczna, godz. 10.30

- regaty windsurfingowe,

- regaty w klasie Ω ( w tym konkurencja „poławiacze piwa”)

- wieczorem koncert zespołu „Dusza we mgle” - plaża na terenie Bazy KU AZS UR.

dzień III(niedziela)

– mecz piłki wodnej „Wyspa kontra Reszta Świata”,

- regaty windsurfingowe

- bieg memoriałowy im. Edka Sądeckiego oceniający najatrakcyjniejsze przebranie,

- slalom sprawności kajakarskiej „kajaki na wesoło”

Przewidywana godzina zakończenia 16.30

W dniach od 15 do 17 sierpnia 2014 w Polańczyku odbędą się Regaty o Puchar Wójta Gminy Solina i Burmistrza Miasta Sanoka „Lato na Zjawie”. Rozpoczęcie imprezy w piątek o godzinie 19.00 koncertem zespołu PNA. Start I wyścigu Regat w sobotę o godzinie 12.00. Szczegóły na plakacie.

puchar2014

W dniach od 15 do 16 sierpnia 2014 roku w Polańczyku odbędzie się ogólnopolski festiwal piosenki żeglarskiej i turystycznej Bieszczady pod Żaglem. Rozpoczęcie imprezy o godzinie 17.00. Szczegóły na plakacie.

bieszcz zaglem1

wtorek, 05 sierpień 2014 07:49

Solińskie Lato sierpień 2014

Napisane przez

W ostatni weekend rozpoczęła się druga tura imprez z cyklu Solińskie Lato. Przed nami kolejne imprezy, z programami których możecie się zapoznać poniżej.

solinskie lato sir 2014

wtorek, 22 lipiec 2014 09:44

XV Festiwal Piosenki Żeglarskiej Cypel

Napisane przez

Zapraszamy na XV już Festiwal Piosenki Żeglarskiej Cypel. Ta edycja będzie największa i najpiękniejsza z dotychczasowych. Na 15. jubileuszowej odsłonie CYPLA zagrają niesamowicie przyjęci Paddy And The Rats. To już 25 lipca! 

Zaś w sobotę zapraszamy was na celtycki rock z Transylwanii! Drugą gwiazdą CYPLA 2014 jest Selfish Murphy - irish shamrock & roll

27. lipca, w niedzielę na festiwalowej scenie, w ramach koncertu "Morze Gór" wystąpią:

Pod Wiatr
Wołosatki
Orkiestra Dni Naszych na Folkowo
Wolna Grupa Bukowina

Zapraszamy!

festiwal cypel 2014 polanczyk

Strona 2 z 3
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384