• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat leśno-krajobrazowy „Przełom Sanu pod Grodziskiem"

Napisane przez 
Grodzisko Grodzisko Piotr Kutiak

Grodzisko 552 m n.p.m. wznosi się nad zaporą w Myczkowcach. Jest dominantą krajobrazową na odcinku 7 km Sanu, przykuwa uwagę zwiedzających zarówno Myczkowce, jak i Zwierzyń. Pod omawianą górą znajduje się sztolnia wykonana w latach dwudziestych XX w. doprowadzająca strumień wody do turbin Elektrowni w Zwierzyniu. Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. 03.90.1539) urządzono tu rezerwat leśno-krajobrazowy „Przełom Sanu pod Grodziskiem" celem zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych części doliny rzeki San wraz ze wzgórzem Grodzisko. Wyłączono produkcji leśnej oddziały 159a-c, 166a-c, 167a-d, 168a-f leśnictwa Myczków, Nadleśnictwa Lesko. Łącznie zajmują one 100,24 ha.
Podmiotem ochrony rezerwatu są siedliska: żyznej buczyny karpackiej, grądu subkontynentalnego oraz jaworzyny górskiej. Wykazują one duży stopień naturalności. Spotyka się tu chronione gatunki runa: czosnek niedźwiedzi, żywokost sercowaty, żywiec gruczołowaty, cebulicę dwulistną, bluszcz pospolity, sałatnicę leśną i inne. Niezwykle cenne w skali obszaru Bieszczadów Zachodnich są tu skupiska paproci: języcznika zwyczajnego, paprotki zwyczajnej, zanokcicy skalnej oraz pióropusznika strusiego. Botanicy przeprowadzający inwentaryzację na obszarze rezerwatu stwierdzili tu obecność około 320 gatunków roślin naczyniowych.
Przez omawiany rezerwat, równolegle do głównego grzbietu przebiega zielony szlak turystyczny Zagórz-Krysowa na linii północny zachód – południowy wschód. Prostopadle do w/w biegnie nitka ścieżki spacerowej łącząca otoczone kultem źródełko w Zwierzyniu i zaporę w Myczkowcach. Nieopodal wspomnianej i wyłożonej płytami chodnikowymi ścieżki znajduje się na grzbiecie strefa podmokła, powstała po wydobyciu ziemi. Spotyka się tu rośliny wilgociolubne oraz wiele gatunkó1) mchów. Areały leśne rezerwatu, znajdują się w zasięgu areału osobniczego wielu cennych gatunków fauny. Doliną Sanu biegnie szlak migracyjny wielu gatunków ptaków, które niejednokrotnie zatrzymują się nad wodami Zalewu w Myczkowcach. Spotka się tu bociana czarnego, orlika krzykliwego, czaplę siwą i wiele innych gatunków. Do stałych mieszkańców rezerwatu można zaliczyć m.in. wydrę.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 Grodzisko (1)

Grodzisko (2)

Grodzisko (3)

Grodzisko (4)

Grodzisko (5)

Grodzisko (6)

Grodzisko (7)

Grodzisko (11)

Grodzisko (14)

Grodzisko (15)

Grodzisko (17)

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384