• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Atrakcje w Bieszczadach: rezerwat leśno-krajobrazowy „Nad Jeziorem Myczkowieckim”

Napisane przez 
Berdo Berdo Piotr Kutiak

Góra Berdo 577 m n.p.m. jest dominantą krajobrazową nad Zalewem Myczkowieckim. Góra ta wznosi się na wysokość ponad 120 metrów nad taflą jeziora przeglądając się w jego ciemnozielonych odmętach. Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 VIII 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 03.90.1538) utworzono tu rezerwat leśno-krajobrazowy „Nad Jeziorem Myczkowieckim” o powierzchni164,17 ha. Znajduje się obrębie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chroni on zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej, grądu subkontynentalego oraz jaworzyny górskiej. Pod okapem drzewostanu z dużą przewagą buka występują liczne gatunki chronione: tojad mołdawski, obrazki alpejskie, lulecznica krańska, śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, przylaszczka pospolita i czosnek niedźwiedzi. Na południowo-wschodnim stoku Berda występuje rzadka paproć - języcznik zwyczajny. Omawiany rezerwat jest siedliskiem chronionych ptaków: myszołowa, puszczyka uralskiego, krogulca, dzięcioła dużego. Z Brzegów Zalewu Myczkowieckiegow Bobrce są idealnym miejscem do obszerwacji ptaków wodnych o każdej porze roku. Przez rezerwat przeprowadzono ścieżkę spacerową z Soliny – Zabrodzie do Ośrodka ZHP Berdo.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384