• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Ogród Biblijny w Myczkowcach

Napisane przez 

Ogród Biblijny powstał na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Ogród nie tylko prezentuje egzotyczną roślinność Bliskiego Wschodu, ale również pełni rolę osobliwego zapisu teologii biblijnej i zawiera uporządkowaną katechezę o biblijnej historii zbawienia.

Ogród zajmuje powierzchnię 80 arów w układzie klinowym o długości 230 m. Projekt tego niezwykłego miejsca wykonała dr inż. Zofia Włodarczyk - pracownik naukowy Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Otwarcie i poświęcenie ogrodu dla zwiedzających odbyło się w dniu 17 maja 2010 roku dla upamiętnienia 90 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Temu wydarzeniu towarzyszyła sesja naukowa poświęcona tematyce biblijnej. Punktem centralnym tych Uroczystości była msza święta, którą odprawił ks. Bp Edward Białogłowski z Rzeszowa w asyście 17 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Po Eucharystii uczestniczy w procesji przeszli przed bramę ogrodu, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, otwarcie i poświęcenie. W tym wydarzeniu uczestniczyło około 500 osób, w tym grupa ze Słowacji wraz ze Starostą Jarosławem Makaturą z Malej Domaszy, którzy są partnerem w realizacji tego projektu.

Ogród Biblijny powstał dzięki pieniądzom uzyskanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w latach 2007-2013 pt. "Transgraniczna wymiana dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Myczkowce - Mała Domasza" oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Ogród Biblijny to miejsce, które poprzez środowisko przyrodnicze wprowadza zwiedzających w wydarzenia przedstawione na kartach Pisma Świętego. Jest wspaniałą imitacją podróży po Ziemi Świętej - starożytnej Palestyny, miejscem wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. Ogród pełni również inne funkcje. Może być dobrym miejscem do odpoczynku, pogłębionej refleksji nad tekstami biblijnymi, poznania roślinności śródziemnomorskiej i Azji Mniejszej.

Do ogrodu prowadzi wąska brama obrazująca sposób osiągnięcia zbawienia poprzez wyzbycie się grzechów i pokorę. Na początku drogi natrafiamy na otwartą księgę, która oznacza, że ten ogród ma za zadanie ułatwić wyobrażenie sobie treści biblijnych. W ogrodzie możemy zobaczyć menorę - siedmioramienny świecznik wykonany z wieczniezielonego bukszpanu, który wprowadza nas w tematykę Starego Testamentu. Zdobi go drzewo migdałowe i jego kwiaty. W naszej wędrówce docieramy do obrazu, który tworzą poletka jęczmienia, pszenicy i lnu. Przedstawia on pobyt Izraelitów w Egipcie i plagi towarzyszące ich ucieczce z ziemi egipskiej. Następnie przechodzimy do rzeźby gorejącego krzewu, w którym Mojżesz usłyszał głos Boga. Obok znajdują się dwa zbiorniki wodne z przelewającą się cienką strugą wody, które symbolizują przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Z kolei czterdziestoletnią wędrówkę Żydów przez pustynię obrazuje woda ze skały, którą wydobył Mojżesz oraz wąż miedziany, który chronił przed śmiertelnym jadem węży pustynnych. Najwyższym elementem ogrodu jest Góra Synaj, na której Bóg przekazał Mojżeszowi tablice z 10 przykazaniami. Za Górą Synaj widzimy obraz Ziemi Obiecanej, do której dotarli Izraelici. Symbolizują ją następujące rośliny: oliwka, granat, figa, terebint, palma daktylowa, czystek, lentyszek, mirt, dąb kermesowy, szarańczyk, winorośl i inne. Czasy króla Salomona przedstawia makieta Świątyni Salomona. Obok znajduje się morze miedziane na dwunastu kołach - zbiornik na wodę, który w oryginale miał pojemność 45 tys. litrów oraz ołtarz całopalny. Na placu przed świątynią posadzono palmę daktylową i cedry. Warte uwagi są ozdoby kolumn stojących przed Świątynią. Makieta Świątyni Salomona kończy wydarzenia Starego Testamentu.

Następnie poznajemy życie i działalność Jezusa. Na początku widzimy żywopłoty z bukszpanu, które przedstawiają rodowód Jezusa. Składa się on z trzech sekcji, które liczą po 14 rozgałęzień. Każde kończy się tabliczką z nazwą przodka. Zwieńczeniem tej kompozycji jest figura Świętej Rodziny, którą otacza czternastoramienna gwiazda. Następne kompozycje łączą się z działalnością Jezusa od momentu chrztu w Jordanie, który symbolizuje figura Jana Chrzciciela, przez kuszenie Jezusa na Pustyni Judzkiej, wygłaszanych przez Niego przypowieści i cudów przez Niego czynionych, aż do śmierci krzyżowej na Golgocie i zmartwychwstania. Oprócz wydarzeń biblijnych poznajemy również rośliny, jakie były uprawiane przez Żydów - te, które odegrały ważną rolę w ich historii i emanowały symboliką oraz te zawarte w przypowieściach Jezusa i wiele innych.

Ogród Biblijny został wydzielony z większego kompleksu zieleni poprzez ścianę pnączy biegnącą wzdłuż jego północnej granicy. Pnącza, które oplatają drewniane kraty prezentują różnorakie gatunki i odmiany roślin, które nie tylko pełnią funkcję dekoracji, ale również pokazują, które z nich najlepiej rosną w bieszczadzkich warunkach.

Anna Twardy

www.wbieszczadach.net Bieszczadzki Portal Turystyczny

Opis na podstawie następującej książki:

1. Ogród Biblijny w Myczkowcach. Chociażbym chodził ciemną doliną, Włodarczyk Z. (tekst), Myczkowce 2010.

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384