• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Miejscowości

Wiadomości

Ciekawe miejsca

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Skała Myczkowiecka

11-12-2013

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Skała Myczkowiecka

Skała Myczkowiecka jest pomnikiem przyrody nieożywionej zlokalizowanym na terenie następujących wielkoobszarowych form ochrony przyrody: Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk PLB180021 Dorzecze Górnego Sanu. Omawiana skała znajduje...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach

10-12-2013

Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II, które odwzorowuje style kulturowe i etnograficzne dawnych mieszkańców Bieszczadów, powstało na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach. Jest to park, w którym można...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Ogród Biblijny w Myczkowcach

10-12-2013

Ogród Biblijny powstał na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Ogród nie tylko prezentuje egzotyczną roślinność Bliskiego Wschodu, ale również pełni rolę osobliwego zapisu teologii biblijnej i zawiera...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Park dworski z pomnikami przyrody w…

10-12-2013

Na terenie dawnego parku dworskiego rosną interesujące drzewa, w tym stare brzozy, których obwód sięga 220 cm, świerki pospolite o obwodzie 230 cm, graby, klony, a także pomniki przyrody -...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Jezioro w Myczkowcach

02-11-2013

W wyniku powstania zapory w Myczkowcach spiętrzone wody Sanu utworzyły na sześciokilometrowym odcinku rzeki wąski, sztuczny zbiornik wodny, który sięga aż po zaporę w Solinie. Jezioro w Myczkowcach, którego wody...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Pracownia Miodosytnia

02-11-2013

Pracownia Miodosytnia znajduje się w Orelcu. Jej założycielami i właścicielami są Ewelina i Piotr Wyderka. Ewelina Wyderka uczęszczała na Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, gdzie została instruktorem rękodzieła artystycznego. W koralikowaniu...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Mini zoo w Myczkowcach

18-10-2013

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci jest obcowanie z dziką przyrodą, m.in. przez obserwowanie zwierząt. Ciężko jest pogodzić tę formę aktywnego wypoczynku z niedogodnościami wynikającymi z warunków terenowych, pogodowych i dostępności gatunków...

Czytaj więcej

Ciekawe miejsca w Bieszczadach: Skała Myczkowiecka

18-10-2013

Skała Myczkowiecka jest pomnikiem przyrody nieożywionej zlokalizowanym na terenie następujących wielkoobszarowych form ochrony przyrody: Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk PLB180021 Dorzecze Górnego Sanu. Omawiana skała znajduje...

Czytaj więcej
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384